Zorgvormen

Vrede en Harmonie Zorg

Hoofdkantoor:
Laan van Waalhaven 96
2497 GP Den Haag

Huishoudelijke verzorging

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor u (tijdelijk) hulp nodig hebt bij het doen van de huishouding. U wordt een dagje ouder Als u een dagje ouder bent, kunnen ramen lappen, bedden verschonen, dweilen of stofzuigen te zwaar worden. Dan is hulp bij het zwaarder huishoudelijk werk een uitkomst. U hebt tijdelijk hulp nodig Ook tijdelijke oorzaken zoals een revalidatieperiode of kortstondige ziekte kunnen een reden zijn om hulp te vragen bij die taken in het huishouden die u niet zelf kan doen of moeilijk aan iemand in uw omgeving kan vragen. U hebt de zorg voor een gehandicapt kind. Overbelasting in verband met de zorg voor een gehandicapt kind kan een reden zijn om ondersteuning in de huishouding te vragen. U hebt hulp nodig met het organiseren van uw huishouden. Als u moeite hebt met het organiseren van uw huishouding, kunnen wij u helpen uw huishouding (weer) op de rails te zetten.

Persoonlijke verzorging

Door verschillende omstandigheden kan het voorkomen dat u, voor korte of langere tijd, hulp nodig hebt bij de persoonlijke verzorging.

Onder persoonlijke verzorging van VHZorg valt het ondersteunen bij of het overnemen van de algemene dagelijkse levensverrichtingen; het assisteren bij uiterlijke verzorging, het wassen of douchen, uit- en aankleden, eten, drinken en innemen van medicatie.

Verpleging

Bij gezondheidsklachten (korte termijn of chronisch) of een recente operatie kan verpleging nodig zijn. VHZorg helpt graag hierbij door het leveren verpleegzorg bij cliënten thuis. De ervaren verpleegkundigen helpen u als cliënt met wondverzorging, medicatie zorg (het toedienen van injecties) en advies over het omgaan met ziekte.

Assistentie

Wanneer u nog veel zelf kunt maar alleen hulp nodig hebt bij het aan- en/of uittrekken van de elastische kousen of een keer hulp bij het douchen, kunt u op ons rekenen. Zeven dagen in de week, 24 uur per dag.

Begeleiding

VHZorg biedt individueel begeleiding aan zijn cliënten. Afhankelijk van de situatie (van de cliënt) kan dit bij de cliënt thuis of op kantoor plaatsvinden. Onder individueel begeleiding van VHZorg vallen onder meer het zorgen voor de (financiële) administratie van de cliënt, het onderhouden van de sociale contacten, hulp bij het plannen of uitvoeren van binnen- en buitens huis activiteiten. Kortom, VHZorg wil de cliënt ondersteunen in al zijn dagelijkse activiteiten.

Begeleiding kan worden gegeven bij:

  • Problemen oplossen, besluiten nemen, gevolgen inschatten

  • Initiëren en uitvoeren eenvoudige taken (eten, was)

  • Initiëren, uitvoeren van complexere taken (werkritme)

  • Dagelijkse routine regelen: structuur aanbrengen

  • Zelf geld beheren; weten hoe je iets koopt en betaalt

  • Zelf allerlei administratieve zaken afhandelen

  • Zich redden in winkels, postkantoren enz.

  • Initiatief nemen tot zelfzorg

Alle zorg goed geregeld

De wijkverpleegkundige coördineert alle zorg die u nodig heeft en staat u bij met advies over uw ziekte of het gebruik van medicijnen. Ziekenhuis thuis: Wanneer u ondanks de noodzaak van intensieve gespecialiseerde verpleging in uw eigen huis wilt blijven, is dat mogelijk. We hebben voldoende deskundige verpleegkundigen om u thuis te kunnen verplegen.