Missie en visie

Vrede en Harmonie Zorg

Hoofdkantoor:
Laan van Waalhaven 96
2497 GP Den Haag

Missie

Vrede en HarmonieThuiszorg streeft er naar om de beste zorgverlening te bieden aan de cultureel diverse inwonersgroep in Den Haag en Rijswijk. Ze onderscheidt zich door een innovatief zorgaanbod dat aansluit bij de diversiteit in behoeften van haar cliëntenbestand.

Uw zorgvraag staat bij ons centraal

Vrede en Harmonie Thuiszorg wil er voor zorgen dat cliënten van verschillende culturele diversiteit zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen door goede dienstverlening en zorg. De vraag van de cliënt staat bij Vrede en Harmonie Thuiszorg centraal. Wij vullen die op zo’n manier in dat de cliënt zijn eigen leven kan leiden.

Multiculturele thuiszorg

Wij houden rekening met de culturele diversiteit in de regio Den haag en Rijswijk. Onze medewerkers kennen de specifieke behoeften van de klanten omdat zij een afspiegeling zijn van de Haagse bevolking en het cliëntenbestand. Zij streven naar kwaliteit, maatwerk en continuïteit.

Visie

Vrede en Harmonie Thuiszorg streeft er naar goede dienstverlening en zorg te leveren aan cliënten van verschillende culturele achtergronden. Hierbij staan zelfbepaling, holistische mensvisie en kwaliteit centraal.

Zelfbepaling

Cliënten die zorg afnemen bij Vrede en Harmonie bepalen zelf weke zorg zij nodig hebben. Daarin zijn zij volkomen vrij en onafhankelijk.

onze partners