Klachtenprocedure

Vrede en Harmonie Zorg

Hoofdkantoor:
Laan van Waalhaven 96
2497 GP Den Haag

Klachtenprocedure

Ons streven is om bij iedere cliënt kwalitatief goede zorg te leveren. Het kan gebeuren dat u toch niet helemaal tevreden bent over de geleverde zorg. U kunt dit natuurlijk eerst met uw zorgverlener opnemen. Komt u er samen niet uit of wilt u de klacht rechtstreeks met ons bespeken? Wij staan in dat geval klaar voor u om tot een gewenste oplossing te komen. U kunt uw klacht dan schriftelijk indienen via onderstaand adres.

Postadres:
Vrede en Harmonie Thuiszorg
t.a.v. klachtenfunctionaris

Laan van Waalhaven 96
2511CB Den Haag

Onafhankelijk geschillencommissie

Als u van mening bent dat de leiding van Vrede en Harmonie Thuiszorg uw klacht niet naar behoren heeft afgehandeld, kunt u uw klacht bij de onafhankelijke geschillencommissie voorleggen.

Postadres:
Klachtenportal Zorg
Westerstraat 117
1601AD Enkhuizen

Email: info@klachtenportaakzorg.nl
Website: www.klachtenportaalzorg.nl

onze partners