Cliëntenraad

Vrede en Harmonie Zorg

Hoofdkantoor:
Laan van Waalhaven 96
2497 GP Den Haag

Cliëntenraad

Middels de cliëntenraad kunnen cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers advies geven over verschillende onderwerpen die voor de cliënten van Vrede en Harmonie Thuiszorg van belang zijn. De cliëntraad vergadert minimaal vier keer per jaar en overlegt met de Raad van Bestuur (minimaal één keer per jaar).

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft.  Het doel van deze wet is de gebruikers van zorg een afdwingbaar recht te geven op medezeggenschap. De raad heeft dus wettelijke bevoegdheden.

Adres cliëntenraad
Vrede en Harmonie Thuiszorg
T.a.v. Cliëntenraad

Laan van Waalhaven 96
2511CB Den Haag

onze partners